REGTECH DATAHUB løser vores behov for at indsamle og vedligeholde CO2 data på danske realkreditobligationer på en enkel og effektiv måde.” / “REGTECH DATAHUB solves our need to collect and maintain CO2 data on Danish mortgage bonds in an efficient yet simple way.” – Jakob Møller Petersen, Head of ESG, Investment Risk & Selection at BankInvest.